Jena, LA Weather Data

Jena, LA Historical Weather Trends

*Historical weather data collected from Alexandria, LA
Jena County, LA

Jena, LA Chance of Sunshine

Month
% Sunny
Clear Days
Partly Cloudy Days
Cloudy Days
January
41.94%
7
6
18
February
48.28%
8
6
15
March
51.61%
8
8
15
April
56.67%
8
9
13
May
61.29%
8
11
12
June
70.00%
7
14
9
July
64.52%
5
15
11
August
70.97%
7
15
9
September
66.67%
9
11
10
October
73.33%
14
8
8
November
58.06%
10
8
13
December
48.39%
8
7
16

Jena, LA Historical Temperature

Month
Average
Max Average
Min Average
January
50.33°
62.22°
38.38°
February
53.08°
65.02°
41.12°
March
60.62°
72.74°
48.44°
April
67.82°
80.53°
55.07°
May
75.31°
86.6°
63.99°
June
82.11°
93.89°
70.31°
July
83.63°
94.73°
72.48°
August
84.1°
95.48°
72.68°
September
77.47°
89.28°
65.6°
October
64.9°
79.13°
50.58°
November
57.22°
70.83°
43.55°
December
51.32°
62.2°
40.38°

Jena, LA Rainfall and Snowfall Average

Month
Average Rainfall
Average Snowfall
January
3.59 Inches
0 Inches
February
5.71 Inches
0.36 Inches
March
4.94 Inches
0 Inches
April
2.77 Inches
0 Inches
May
2.67 Inches
0 Inches
June
3.06 Inches
0 Inches
July
3.23 Inches
0 Inches
August
2.95 Inches
0 Inches
September
4.11 Inches
0 Inches
October
2.94 Inches
0 Inches
November
2.89 Inches
0 Inches
December
5.58 Inches
0 Inches

Jena, LA Energy Demand

Month
Avg. Daily HDD (?)
Avg. Daily CDD (?)
Total
January
14.92
0.53
15.45
February
12.36
0.58
12.94
March
6.38
2
8.38
April
1.36
5.22
6.58
May
0.3
10.83
11.13
June
0
17.42
17.42
July
0
18.34
18.34
August
0
19.25
19.25
September
0
13.22
13.22
October
2.9
3.93
6.83
November
8.42
0.85
9.27
December
14.03
0.57
14.6