Tornado Information for Yukon, Oklahoma

Risk Level: Very High
Yearly Avg. of Tornados in Yukon, OK
5
Yearly Avg. of Fatalities in Yukon, OK
1
Tornados since 1950 in Yukon, OK
309